دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 08:26

قفسه فروشگاهی

دارای روشنایی ثابت بالای ب

سطوح افقی هستند که در یک خانه، محیط کسب و کار، سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره‌ای، کارخانه ها، انبار ها، کارگاه ها و ... با استفاده از براکت یا ستون های مختلف بر روی دیوار یا یک سطح افقی برپا شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منتشرشده در محصولات